Tìm kiếm tin tức
THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: Công bố kết luận thanh tra tại UBND huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 09/02/2018
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/11/2016, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTr ngày 22/9/2017 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Phong Điền. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 12 phòng, ban, UBND các xã, thị trấn của huyện và xác minh các đơn vị, cá nhân có liên quan.  
 
   
 
       
 
Ngày 07 tháng 02 năm 2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận số 129/KL-TTr và ngày 08 tháng 2 năm 2018, tại văn phòng UBND huyện Phong Điền Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố công khai Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.
Sau khi nghe lãnh đạo và Trưởng các phòng ban của UBND huyện Phong Điền phát biểu ý kiến thống nhất về phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra và Kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo UBND huyện Phong Điền có Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra.
Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đã thống nhất và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra./.
    
                                               NGUYỄN THỊ XUÂN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.562.422
Truy cập hiện tại 29 khách