Tìm kiếm tin tức
Sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2016 - 2018
Ngày cập nhật 06/04/2018

Chiều ngày 5/4, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 -2018. Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao và Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Phạm Thị Minh Huệ chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Sau 2 năm, thực hiện Quy chế phối hợp (2016 - 2018), Ban thường vụ Hội Nông dân các cấp đã cùng với UBND các cấp trong tỉnh và sở, ngành liên quan chủ động triển khai các nội dung đã được ký kết. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện Kết luận 61 của Ban bí thư trung ương Đảng và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020. Qua đó, đã tạo những cơ sở pháp lý và nguồn lực để các cấp Hội Nông dân triển khai các hoạt động hỗ trợ cho các hội viên nông dân trong phát triển và mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng tổ chức Hội nông dân các cấp và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Theo đó, 2 năm qua, UBND tỉnh đã cấp 217 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương cho Hội Nông dân tỉnh triển khai các mô hình phát triển sản xuất; bổ sung cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh 4,5 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn của quỹ lên 8,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân cho vay 122 dự án và 1233 lượt hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh... Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh cũng đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức hàng trăm lớp tập huấn kiến thức kỹ thuật và chuyển giao ứng dụng khoa học trong sản xuất, kinh doanh cho hàng ngàn lượt hội viên hội nông dân. Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân còn phối hợp với các sở, ngành tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn nông dân với vấn đề an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, dân số - KHHGĐ, xây dựng các mô hình nam nông dân không sinh con thứ 3...

Theo đánh giá của Thường trực Hội Nông dân tỉnh, mặc dù đạt được nhiều kết quả trong triển khai, thực hiên quy chế phối hợp, song cũng còn một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức, nhất là ở cấp cơ sở; việc tạo điều kiện cho Hội Nông dân cấp cơ sở tham gia thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương còn hạn chế, ngân sách địa phương hỗ trợ cho Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện còn thấp….

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã thảo luận đề xuất nhiều ý kiến lên UBND tỉnh và Thường trực Hội Nông dân tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đánh giá cao kết quả thực hiện công tác phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương với Hội Nông dân các cấp. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong 2 năm thực hiện, nhất là cần quan tâm hơn đến các hoạt động của Hội Nông dân và dành nguồn kinh phí thích đáng cho Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân bám sát Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12) để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy Hội Nông dân các cấp và các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội; cần chủ động hơn trong việc chủ trì và phối hợp với các sở, ngành trong triển khai các nội dung trong Quy chế phối hợp. Đối với đề án đầu tư mô hình ứng dụng công nghệ cao (nhà lưới) phục vụ cho đào tạo nghề, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội phải có đánh giá và nghiên cứu cụ thể để đảm bảo hiệu quả trong công tác đào tạo nghề...

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.574.970
Truy cập hiện tại 10 khách