Tìm kiếm tin tức
Tư vấn cho lãnh đạo tỉnh về cải cách cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 12/04/2018

Chiều ngày 11/4, Tổ tư vấn cải cách cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính của tỉnh tổ chức phiên họp dầu tiên thông qua quy chế hoạt động, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Tổ tư vấn nhằm tham mưu tốt cho tỉnh về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi họp.

Tổ tư vấn tư vấn cải cách cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính của tỉnh được UBND tỉnh thành lập theo Quyết định 757/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 do Bà Trần Thị Hoài Trâm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Nhiệm vụ của Tổ tư vấn là tham gia ý kiến về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của Tỉnh; Nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo tỉnh kiến nghị với Trung ương những sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính phù hợp với yêu cầu thực tiễn; Phát hiện, tổng hợp, trực tiếp tham mưu xử lý các phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các quy trình liên thông thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu tối đa giấy tờ, đầu mối và thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính có sự tham gia của nhiều cơ quan, nhiều cấp; Tham gia đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương; xây dựng báo cáo chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn vấn đề trọng tâm, định kỳ tổ chức diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp; làm việc với các địa phương, ngành liên quan; Đề xuất cơ chế, giải pháp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...

Phát biểu trong phiên họp đầu tiên của Tổ tư vấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh mặc dù công cuộc cải cách thủ tục hành chính của tỉnh thời gian qua của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế là rào cản cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình tiếp cận các thủ tục hành chính, do đó việc UBND tỉnh thành lập Tổ tư vấn cải cách cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính của tỉnh là rất cần thiết, giúp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, Tổ tư vấn cần làm việc theo nguyên tắc đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, làm việc phải thật sự có hiệu quả, tập trung đề xuất, kiến nghị, thường xuyên đưa ra các sáng kiến về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân; nâng cao hoạt động cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, Tổ tư vấn cần tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân về các vấn đề lớn hoặc liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; huy động sự tham gia của các đơn vị, cá nhân của cơ quan, hiệp hội hoặc nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, mọi sáng kiến về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính của Tổ tư vấn phải đặt lợi ích của công dân, tổ chức lên hàng đầu nhằm tạo niềm tin cho công dân và tổ chức về một chính quyền thân thiện và hiện đại.

 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.574.902
Truy cập hiện tại 40 khách