Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh triển khai giới thiệu điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt
Ngày cập nhật 13/06/2018
Ảnh minh hoạ
Thực hiện Công văn số 81/BTĐKT-NVCT ngày 16/5/2018 của Ban Thi đua và Khen thưởng về việc giới thiệu điển hình tiên tiến. Ngày 12/6/2018, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 504/TTr-VP  về việc xây dựng gương điển hình tiên tiến, giới thiệu cho HĐTĐKT cơ quan xem xét. 
 
Theo nội dung Công văn lãnh đạo Thanh tra tỉnh yêu cầu các phòng: Văn phòng; các phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1,2,3; phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng và phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra thực hiện các công việc sau:
1. Định kỳ hàng quý, Văn phòng và các phòng  xét chọn giới thiệu mỗi đơn vị 01 tập thể hoặc 01 cá nhân là điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của đơn vị mình (điển hình tiên tiến).
2.  Đối với tập thể hoặc cá nhân được đề nghị điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt phải kèm theo Báo cáo tóm tắt thành tích (từ 1/2 đến 01 trang A4);
- Nếu Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ không giới thiệu được cá nhân hoặc tập thể là điển hình tiên tiến thì vẫn gửi Văn bản  thông báo cho Văn phòng biết để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Thanh tra tỉnh biết;
- Thời gian giới thiệu điển hình tiên tiến kèm theo báo cáo thành tích gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh trước ngày 10 tháng cuối hàng quý.
3. Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp để trình HĐTĐKT cơ quan xem xét và báo cáo Ban Thi đua và Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng cuối hàng quý.
Thanh tra tỉnh yêu cầu Văn phòng và các phòng triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo đúng thời gian quy định./.
(Có nội dung Công văn kèm theo)
 
                                                                                       HIẾU SƠN
 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.571.806
Truy cập hiện tại 59 khách