Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh công bố kết luận thanh tra tại Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 02/08/2018

Thực hiện Quyết định số 2761/QĐ- UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, ngày 22/5/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
 
Vào lúc 08h ngày 02/8/2018, tại Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế (Viết tắt là Quỹ), Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 699/KL-TTr về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại buổi công bố thành phần tham dự gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh, công chức giám sát và Đoàn thanh tra. Về phía Quỹ có ông Lê Quang Minh - Giám đốc; ông Lê Trung Phước - Phó Giám đốc; ông Vương Đình Nam - Kế toán trưởng; bà Ngô Thị Kiều Thư - Trưởng Ban kiểm soát; bà La Thị Ngọc Tình - thành viên Ban kiểm soát, cùng đại diện lãnh đạo các phòng có liên quan đến nội dung thanh tra.
Đồng chí Lê Hồ Nhân - Trưởng Đoàn thanh tra, thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh đã công bố công khai Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra. Sau khi nghe Kết luận thanh tra, Giám đốc Quỹ đã phát biểu ý kiến tiếp thu và thống nhất đối với Kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Quỹ thực hiện Kết luận thanh tra và tiến hành công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị. Quỹ đã thống nhất và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra./.
 
                                                      
 
 
 
                                                                                                                                                      Lê Hồ Nhân
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.562.422
Truy cập hiện tại 34 khách