Tìm kiếm tin tức
Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 12
Ngày cập nhật 20/12/2018

Sáng ngày 12/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã chủ trì buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 2 Tố Hữu, phường phú Hội, thành phố Huế). Cùng tham dự buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân tỉnh và đại diện các cơ quan: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và UBND thành phố Huế.

Buổi tiếp công dân đã nhận 01 đơn phản ánh, kiến nghị của công dân và ghi nhận 6 lượt ý kiến trình bày của công dân. Các ý kiến của công dân tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai như: Đề nghị các cấp giải quyết việc giao đất hoặc mua nhà đất thuộc đối tượng có công với cách mạng chưa có nhà ở; xử lý, giải quyết việc lấn chiếm đất đai và tranh chấp quyền sử dụng đất; xem xét giải quyết hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất. Ngoài ra, có ý kiến khiếu nại yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; xử lý, giải quyết công nợ, tài chính đối với cổ đông góp vốn...

Qua các ý kiến khiếu nại, phản ánh và kiến nghị của công dân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã trực tiếp trả lời, giải thích cụ thể theo từng nội dung khiếu nại, kiến nghị của các công dân theo thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị và tiếp nhận đơn của công dân trực tiếp gửi tại buổi tiếp dân để chuyển đến UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với một số trường hợp trình bày của công dân có nội dung khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Tiếp công dân tỉnh trực tiếp hướng dẫn công dân làm đơn gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo qui định của pháp luật.


 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.603.157
Truy cập hiện tại 13 khách