Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Kết luận nội dung tố cáo được quy định như thế nào?
Người gửi: Trần Văn An - SV (Ngày gửi: 19/05/2018)
Đáp:

Đáp: Điều 24 Luật Tố cáo quy định về kết luận nội dung tố cáo như sau:

1. Căn cứ vào nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, người giải quyết tố cáo phải kết luận bằng văn bản về nội dung tố cáo.

2. Kết luận nội dung tố cáo phải có các nội dung sau đây:

a) Kết quả xác minh nội dung tố cáo;

b) Kết luận việc tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; xác định trách nhiệm của từng cá nhân về những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần;

c) Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền; kiến nghị biện pháp xử lý với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền (nếu có).

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.218
Truy cập hiện tại 42 khách