Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Căn cứ ra quyết định thanh tra được quy định như thế nào?
Người gửi: Trần Văn An - SV (Ngày gửi: 22/06/2018)
Đáp:

Đáp:

Điều 38 Luật Thanh tra năm 2010 quy định về căn cứ ra quyết định thanh tra như sau:

Việc ra quyết định thanh tra phải có một trong các căn cứ sau đây:

1. Kế hoạch thanh tra;

2. Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;

3. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

4. Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.223
Truy cập hiện tại 44 khách