Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tôi thấy trong thực tiễn hoạt động thanh tra, có xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến nguyên tắc hoạt động thanh tra. Xin hỏi, Luật thanh tra quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm?
Người gửi: Phan Văn - SV (Ngày gửi: 28/08/2018)
Đáp:

Trả lời:

Điều 13 Luật thanh tra quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra.

2. Thanh tra không đúng thẩm quyền, phạm vi, nội dung thanh tra được giao.

3. Cố ý không ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kết luận sai sự thật; quyết định, xử lý trái pháp luật; bao che cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

4. Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức.

5. Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực; chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra.

6. Chống đối, cản trở, mua chuộc, đe dọa, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan thanh tra nhà nước; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra.

7. Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ thanh tra.

8. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

9. Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.256
Truy cập hiện tại 47 khách