Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Đề nghị cho biết trong quản lý tài chính, tài sản của ngành thanh tra, pháp luật quy định nghiêm cấm các hành vi nào?
Người gửi: Phan Van A - (Ngày gửi: 29/07/2019)
Đáp:

Trả lời:

Theo Điều 27 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP, các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan thanh tra, gồm những hành vi sau:

- Quy định các khoản thu, lập, sử dụng quỹ trái pháp luật.

- Thực hiện không đúng chế độ kế toán, thống kê.

- Thu, chi, mua sắm, sử dụng sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước.

- Lợi dụng phân bổ, cấp phát vốn, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, kiểm tra, thanh toán, quyết toán để vụ lợi.

- Gian dối trong lập hồ sơ thanh toán, quyết toán sử dụng kinh phí, mua sắm tài sản, vật tư, chi phí công tác, chi phí đề tài, đề án, dự án và các khoản chi phí khác.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật trong quản lý tài chính, tài sản.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 844 khách