Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Đối tượng thanh tra có những quyền gì?
Người gửi: Phan Van A - (Ngày gửi: 30/08/2019)
Đáp:

Trả lời:

Điều 57 Luật thanh tra quy định:

1. Đối tượng thanh tra có quyền:

a) Giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra;

b) Khiếu nại về quyết định, hành vi của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra; khiếu nại về kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại;

c) Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân là đối tượng thanh tra có quyền tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật về tố cáo.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.727.465
Truy cập hiện tại 147 khách