Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra?
Người gửi: Phan Van A - (Ngày gửi: 30/08/2019)
Đáp:

Trả lời:

Điều 58 Luật thanh tra quy định nghĩa vụ của đối tượng thanh tra như sau:

1. Chấp hành quyết định thanh tra.

2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

3. Thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra, quyết định xử lý của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.727.465
Truy cập hiện tại 148 khách