Tìm kiếm tin tức
Đánh giá tổng kết thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016”.
Ngày cập nhật 06/10/2016
 
Thực hiện Công văn số 800/TTCP-PC ngày 21/4/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn tổng kết Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” và Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về tổng kết thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” (Đề án 1.1133).
 
Ngày 23/9/2016, Ban Chỉ đạo và tổ Thư ký Đề án đã tổ chức họp tổng kết Đề án. Hội nghị đã đánh giá khái quát tình hình đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua mặc dù số lượng không nhiều, nhưng một số vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy ra khá phức tạp, có vụ đông người. Các khiếu nại chủ yếu nổi lên là việc tranh chấp đất đai, khiếu nại đền bù giải phóng mặt bằng...; các vụ tố cáo chủ yếu nổi lên là tố cáo cán bộ lợi dụng quyền hạn làm trái pháp luật ở cấp cơ sở.
Đ/c Đặng Sỹ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đang báo cáo tổng kết Đề án
 
Hội nghị cũng đã đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua đã được UBND các cấp, các ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Đối với các vụ việc phức tạp, lãnh đạo UBND tỉnh và UBND cấp huyện đã thường xuyên tổ chức nhiều cuộc họp để rà soát, giải quyết dứt điểm và tổ chức đối thoại nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số đơn vị, địa phương vẫn còn những thiếu sót, hạn chế nhất định; công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chuyên môn ở các cấp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, người có thẩm quyền giải quyết vẫn còn vi phạm thời hạn giải quyết vụ việc khiếu nại, tranh chấp hoặc giải quyết đơn không đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Khiếu nại,...Một số địa phương, đơn vị chậm triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của cấp có thẩm quyền; còn thiếu kiểm tra, đôn đốc dẫn đến việc thực hiện các quyết định khiếu nại và quyết định xử lý tố cáo chưa theo đúng kế hoạch đề ra.
Đ/c Hồ Bê, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tổng kết Hội nghị
 
Kết quả, qua 03 năm triển khai thực hiện Đề án về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn đã tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật đối với cán bộ và người dân được nâng lên, tình hình đơn thư khiếu nại đông người, vượt cấp, nhiều vụ khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn đã giảm đáng kể, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.
 
                          ĐINH HIỀN                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.818.423
Truy cập hiện tại 454 khách