Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn
Ngày cập nhật 17/12/2020

Ngày 14/12/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Mạng lưới phát ngôn là ứng dụng tương tác trên website và trên điện thoại thông minh để các đơn vị, địa phương cung cấp thông tin phản hồi các tin, bài đã được phản ánh từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương và phát ngôn, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đề nghị các đơn vị, địa phương phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống Mạng lưới phát ngôn thì được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

a) Ứng dụng di động: HueB (dịch vụ đô thị thông minh Thừa Thiên Huế).

b) Cổng thông tin tương tác: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn.

Thời gian đề nghị phát ngôn của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên được thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày/tuần.

Các đơn vị, địa phương tiếp nhận câu hỏi và đề nghị cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

a) Ứng dụng di động: Hue-G (dịch vụ đô thị thông minh Thừa Thiên Huế).

b) Cổng thông tin tương tác: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận, phân phối và chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin đối với câu hỏi và đề nghị phát ngôn của các đơn vị, địa phương từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên được thực hiện trong giờ hành chính.

Sau khi cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đặt câu hỏi và đề nghị cung cấp thông tin, các đơn vị, địa phương phải cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, đồng thời, nhà báo, phóng viên có thể tương tác, phản hồi trực tiếp với cơ quan hành chính Nhà nước.

Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn cũng nêu rõ nguyên tắc phát ngôn và tổ chức cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên. Theo đó, công tác phát ngôn và tổ chức cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Quy trình trả lời, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên phải cụ thể, rõ ràng, thống nhất, đúng thời gian quy định. Nội dung câu hỏi, đề nghị các đơn vị, địa phương cung cấp thông tin phải rõ ràng, đúng sự việc, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ thông tin cung cấp cho báo chí.Trong trường hợp đề nghị phát ngôn của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên liên quan đến nhiều đơn vị, địa phương xử lý khác nhau mà không thống nhất được nội dung trả lời đầy đủ thì Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để trả lời cho báo chí tại phiên họp báo thường kỳ gần nhất của UBND tỉnh.

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn (Tải xuống để xem chi tiết)
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.533.160
Truy cập hiện tại 938 khách