Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 22/12/2020

Ngày 17/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Sở Tư pháp chủ trì thực hiện các nội dung sau: Xây dựng, duy trì, rà soát, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý.  Biên soạn sách, tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ. Xây dựng các tình huống pháp lý để doanh nghiệp nghiên cứu, tham khảo để áp dụng trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa và nguồn lực theo quy định của pháp luật. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bao gồm bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật.

Kế hoạch nhằm đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông qua đó tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn (PCI).

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.533.160
Truy cập hiện tại 851 khách