Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả
Ngày cập nhật 15/09/2022

Ngày 13/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 340/KH-UBND tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (Ngày 09 tháng 11 năm 2022). Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 cần tập trung vào các nội dung: gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành; các nội dung đã được xác định trong Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dâncác vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương năm 2022; những vấn đề nóng trên địa bàn được dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng trong xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong 2 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11 năm 2022. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộngđẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như sau: Tập trung huy động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách, pháp luật; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc hình thức khác phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương. Lan tỏa Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Cuộc thi dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên đang học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (trong độ tuổi từ 16 đến 26 tuổi), Cuộc thi bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 09/9/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 09/10/2022, được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ website: http://cuocthitracnghiem.hssvthuathienhue.com/ hoặc thông qua Trang Thông điện tử Sở Tư pháp https://stp.thuathienhue.gov.vn/ Trang Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế https://stp.thuathienhue.gov.vn/?gd=26, công bố kết quả sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc thi. Tổ chức trao giải Cuộc thi vào tháng 11/2022 nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2022) và tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp…

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 340/KH-UBND tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 ()
 
thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 64 khách