Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh: Triển khai cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh do Bộ Công an tổ chức
Ngày cập nhật 22/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-BCA-C04 ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn toàn quốc. Để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 15/5/2023 triển khai cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 do Bộ Công an tổ chức trên địa bàn tỉnh

 

Với mục đích nhằm: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, qua đó nâng cao trách nhiệm, nhận thức, hiểu biết của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác  phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

 Gắn nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.

Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Ban ra đề thi).

Nội dung Cuộc thi: Tìm hiểu các quy định của Luật phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm:

- Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy;

- Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy;

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

 Hình thức thi: Gồm thi trực tuyến và thi viết, trong đó

- Thi trực tuyến

+ Cuộc thi tổ chức trực tuyến trên wesite và đường link, banner trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử các ban, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các huyện, thị xã, thành phố Huế; trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đặt đường link, banner, logo trên các cơ quan báo, đài trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân như: Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quốc hội …

+ Thí sinh truy cập, đăng ký tham gia Cuộc thi và làm bài trực tuyến trên phần mềm, địa chỉ website của Ban Tổ chức (thiết kế tương thích, chạy được trên các thiết bị đa phương tiện: máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng chạy hệ điều hành Windows, Android, iOS …).

- Thi viết

+ Thí sinh dự thi độc lập (cá nhân) hoặc theo nhóm (tối đa không quá 05 người); ngôn ngữ trình bày bằng tiếng Việt; hình thức viết (viết tay, đánh máy hoặc bằng ngôn ngữ định dạng dễ tiếp cận dành cho người khiếm thị).

+ Thí sinh phải trả lời câu hỏi do Ban Tổ chức công bố; có tư liệu, hình ảnh minh họa, phong phú, sinh động, phù hợp với nội dung, đầu tư công phu; có bố cục chặt chẽ, bám sát chủ đề; các thông tin trích dẫn đảm bảo tính chính xác và các quy dịnh khác có liên quan.

+ Bài dự thi không mang nội dung truyền bá tư tưởng sai lệch về công tác phòng, chống ma túy. Bài dự thi không vi phạm bản quyền. Người dự thi đồng ý cho Ban Tổ chức công bố, sử dụng các bài viết dự thi để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy.

* Lưu ý: Thí sinh có thể tham gia đồng thời cả hai hình thức thi trực tuyến và thi viết; trình tự, các bước tham gia cuộc thi, thí sinh thực hiện theo Thể lệ do ban Tổ chức công bố.

Thời gian tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 03 tháng, bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 20/7/2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/10/2023. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức đồng thời tổ chức 03 vòng thi tháng trực tuyến trên website:

Vòng 1: Từ 8 giờ 00 ngày 20/7/2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/8/2023

Vòng 2: Từ 8 giờ 00 ngày 20/8/2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/9/2023

Vòng 3: Từ 8 giờ 00 ngày 20/9/2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/10/2023

 

                                                                          Hiếu Sơn

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 195 khách