Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những chính sách mới có hiệu lực tháng 7/2023
Ngày cập nhật 05/07/2023

Tháng 07/2023 là thời điểm áp dụng của nhiều chính sách mới đáng chú ý như: các Luật như Luật Thanh tra của Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện của Quốc hội, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Quốc hội; các Nghị định, Thông tư mới được đưa vào áp dụng trong các lĩnh vực tinh giản biên chế, tiền lương, thuế, cán bộ công chức, giao thông, thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, …

 

 

 

  

NGHỊ ĐỊNH

 

1

 

Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ bảo vệ dữ liệu cá nhân

BH:17/04/2023

HL:01/07/2023

2

 

Nghị định 23/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

BH:12/05/2023

HL:01/07/2023

3

 

Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

BH:14/05/2023

HL:01/07/2023

4

 

Nghị định 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

BH:31/05/2023

HL:15/07/2023

5

 

Nghị định 25/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

BH:19/05/2023

HL:15/07/2023

6

 

Nghị định 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

BH:31/05/2023

HL:15/07/2023

7

 

Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế

BH:03/06/2023

HL:20/07/2023

8

 

Nghị định 31/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt

BH:09/06/2023

HL:28/07/2023

9

 

Nghị định 34/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

BH:16/06/2023

HL:31/07/2023

 

 

 

 

THÔNG TƯ

 

1

 

Thông tư 28/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

BH:12/05/2023

HL:01/07/2023

2

 

Thông tư 03/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

BH:15/05/2023

HL:01/07/2023

3

 

Thông tư 06/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ

BH:12/05/2023

HL:01/07/2023

4

 

Thông tư 20/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất"

BH:29/11/2022

HL:01/07/2023

5

 

Thông tư 19/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất"

BH:29/11/2022

HL:01/07/2023

6

 

Thông tư 17/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến"

BH:29/11/2022

HL:01/07/2023

7

 

Thông tư 18/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 MHz đến 2000 MHz"

BH:29/11/2022

HL:01/07/2023

8

 

Thông tư 21/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng"

BH:29/11/2022

HL:01/07/2023

9

 

Thông tư 22/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ ANFO chịu nước

BH:31/10/2022

HL:01/07/2023

10

 

Thông tư 21/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL)

BH:31/10/2022

HL:01/07/2023

11

 

Thông tư 25/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT)

BH:31/10/2022

HL:01/07/2023

12

 

Thông tư 26/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Hexogen

BH:31/10/2022

HL:01/07/2023

13

 

Thông tư 28/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

BH:31/10/2022

HL:01/07/2023

14

 

Thông tư 23/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời

BH:31/10/2022

HL:01/07/2023

15

 

Thông tư 24/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mồi nổ tăng cường

BH:31/10/2022

HL:01/07/2023

16

 

Thông tư 29/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1 140V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

BH:31/10/2022

HL:01/07/2023

17

 

Thông tư 20/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây nổ thường

BH:31/10/2022

HL:01/07/2023

18

 

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

BH:18/04/2023

HL:01/07/2023

19

 

Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

BH:12/05/2023

HL:01/07/2023

20

 

Thông tư 48/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybrid điện

BH:30/12/2022

HL:01/07/2023

21

 

Thông tư 40/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ

BH:30/12/2022

HL:01/07/2023

22

 

Thông tư 29/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình thủy lợi, Phòng chống thiên tai - Phần I. Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế

BH:30/12/2022

HL:01/07/2023

23

Thông tư 14/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

BH:07/03/2023

HL:01/07/2023

24

 

Thông tư 10/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội

BH:26/06/2023

HL:01/07/2023

25

 

Thông tư 30/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước

BH:17/05/2023

HL:01/07/2023

26

 

Thông tư 27/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

BH:12/05/2023

HL:01/07/2023

27

 

Thông tư 05/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

BH:22/05/2023

HL:07/07/2023

28

 

Thông tư 06/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

BH:25/05/2023

HL:09/07/2023

29

 

Thông tư 07/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

BH:25/05/2023

HL:10/07/2023

30

 

Thông tư 29/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015

BH:17/05/2023

HL:10/07/2023

31

 

Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

BH:15/05/2023

HL:10/07/2023

32

 

Thông tư 31/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

BH:25/05/2023

HL:11/07/2023

33

 

Thông tư 32/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch

BH:29/05/2023

HL:14/07/2023

34

 

Thông tư 34/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

BH:31/05/2023

HL:15/07/2023

35

 

Thông tư 35/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch

BH:31/05/2023

HL:15/07/2023

36

 

Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

BH:02/06/2023

HL:15/07/2023

37

 

Thông tư 08/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên

BH:25/05/2023

HL:15/07/2023

38

 

Thông tư 09/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương dùng trong y tế

BH:25/05/2023

HL:15/07/2023

39

 

Thông tư 04/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

BH:31/05/2023

HL:15/07/2023

40

 

Thông tư 33/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

BH:31/05/2023

HL:17/07/2023

41

 

Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương

BH:25/05/2023

HL:17/07/2023

42

 

Thông tư 10/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

BH:01/06/2023

HL:18/07/2023

43

 

Thông tư 02/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

BH:02/06/2023

HL:20/07/2023

44

 

Thông tư 36/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

BH:06/06/2023

HL:21/07/2023

45

 

Thông tư 12/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

BH:05/06/2023

HL:21/07/2023

46

 

Thông tư 40/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

BH:09/06/2023

HL:23/07/2023

47

 

Thông tư 13/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023

BH:09/06/2023

HL:25/07/2023

48

 

Thông tư 38/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

BH:14/06/2023

HL:29/07/2023

49

 

Thông tư 04/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

BH:15/06/2023

HL:30/07/2023

50

 

Thông tư 05/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

BH:15/06/2023

HL:30/07/2023

51

 

Thông tư 12/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

BH:15/06/2023

HL:31/07/2023

 

 

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

1

 

Nghị quyết 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

BH:15/11/2022

HL:01/07/2023

 

QUYẾT ĐỊNH

 

1

 

Quyết định 1440/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục thể thao

BH:05/06/2023

HL:01/07/2023

2

 

Quyết định 1216/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc thành lập Tổ điều phối Slot và Quy chế làm việc Tổ điều phối Slot của Cục Hàng không Việt Nam

BH:13/06/2023

HL:01/07/2023

3

 

Quyết định 976/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

BH:12/06/2023

HL:01/07/2023

4

 

Quyết định 12/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

BH:15/05/2023

HL:01/07/2023

5

 

Quyết định 1536/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

BH:15/06/2023

HL:01/07/2023

6

 

Quyết định 07/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

BH:16/05/2023

HL:01/07/2023

7

 

Quyết định 09/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC

BH:12/04/2023

HL:10/07/2023

8

 

Quyết định 08/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

BH:29/05/2023

HL:13/07/2023

9

 

Quyết định 15/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

BH:31/05/2023

HL:15/07/2023

10

 

Quyết định 14/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

BH:24/05/2023

HL:15/07/2023

 

LUẬT

 

1

 

Luật Thanh tra của Quốc hội, số 11/2022/QH15

BH:14/11/2022

HL:01/07/2023

2

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện của Quốc hội, số 09/2022/QH15

BH:09/11/2022

HL:01/07/2023

3

 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Quốc hội, số 10/2022/QH15

BH:10/11/2022

HL:01/07/2023

4

 

Luật Dầu khí của Quốc hội, số 12/2022/QH15

BH:14/11/2022

HL:01/07/2023

5

 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình của Quốc hội, số 13/2022/QH15

BH:14/11/2022

HL:01/07/2023

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn

 


 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 245 khách