Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bãi bỏ các Quyết định và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/07/2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 về việc bãi bỏ các Quyết định và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2024.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các Quyết định, Chỉ thị sau đây:

1. Chỉ thị số 49/2013/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 2.235 khách