Tìm kiếm tin tức
Thanh tra Chính phủ: Ban hành bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (Thực hiện theo Đề án 1-1133/QĐ-TTg)
Ngày cập nhật 01/10/2014
Thực hiện Kế hoạch số 3177/KH-TTCP ngày 30/12/2013 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016, ngày 12/8/2014, Thanh tra Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt, ban hành bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 
 
Thanh tra tỉnh đăng tải toàn bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để cán bộ, nhân dân và các cơ quan đơn vị nghiên cứu, gồm:
1. Bộ hỏi đáp về Khiếu nại
2. Bộ hỏi đáp về tố cáo
3. Tìm hiểu khiếu nại
4. Tìm hiểu tố cáo
5. Hướng dẫn nghiệp vụ
6. Kỹ năng tuyên truyền về Luật Khiếu nại, tố cáo
7. Kịch bản phát thanh
8. Tờ gấp khuôn về khiếu nại, tố cáo
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.814.991
Truy cập hiện tại 404 khách