Tìm kiếm tin tức
Hội nghị triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016" (gọi tắt là Đề án 1-1133).
Ngày cập nhật 25/10/2014
Trong 02 ngày 23 và 24/10/2014, Ban chỉ đạo Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016" đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc và phường Hương Long, thành phố Huế. Hội nghị do đồng chí Đặng Sỹ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực chủ trì.
Hội dự với sự tham dự của hơn 120 đồng chí là cán bộ chủ chốt của tổ chức Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Trưởng thôn, Tổ trưởng và cán bộ làm công tác tiếp công dân của xã, phường. Tài liệu phục vụ với hơn 300 cuốn tài liệu về các nội dung có liên quan đến Đề án 1-1133.
 
 
Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được các đồng chí Báo cáo viên (cơ quan Thanh tra tỉnh) tuyên truyền, hướng dẫn một số nội dung cơ bản về:
- Luật Khiếu nại 2011;
- Luật Tố cáo 2011;
- Luật Tiếp công dân 2013;
- Quyết định 26/2014/QĐ-UBND, ngày 23/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và một số văn bản có liên quan.
Việc triển khai thực hiện Đề án 1-1133 nhằm tạo sự chuyển biến nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo cũng như cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC ở các xã, phường./.    
Đinh Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.814.991
Truy cập hiện tại 405 khách