Tìm kiếm tin tức
Giới thiệu Thông tư 05/2014/TT-TTCP
Ngày cập nhật 27/04/2015

Ngày 16/10/2014, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-TTCP Quy định về Tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra thay thế Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/3/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. Cổng Thông tin Điện tử Thanh tra Chính phủ trân trọng giới thiệu nội dung cơ bản của Thông tư này. 

 
Toàn văn Nội dung có tại văn bản đính kèm:
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.009.252
Truy cập hiện tại 15 khách