Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh: Kiện toàn Ban chỉ đạo đề án 1-1133 “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2016’’
Ngày cập nhật 06/07/2015
Ngày 02/7/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1296/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2016’’
 
 
Theo Quyết định Ông Trần Ngọc Cư, Chánh Thanh tra tỉnh là Trưởng ban; Ông  Đặng Sỹ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh là phó Trưởng ban và các thành viên gồm: Ông Phan Văn Quả, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Ông Lê Viết Xuân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Nguyễn Tiến Nam, Uỷ viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ông Nguyễn Hình, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Bà Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ông Nguyễn Thành, Phó Tổng biên tập Báo Thừa Thiên Huế;
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai Đề án; Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện Đề án; Tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ về tiến độ và kết quả thực hiện Đề án; Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án.
      
                                                                                    Hiếu Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.851.022
Truy cập hiện tại 459 khách