Tìm kiếm tin tức
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” (Đề án 1-1133) năm 2015.
Ngày cập nhật 15/12/2015
Thực hiện Công văn số 3408/TTCP-PC, ngày 17/11/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1-1133 trong năm 2015; Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016”, Ban chỉ đạo Đề án đã tổ chức triển khai theo Kế hoạch và đạt được những kết quả như sau:
 
- Ban chỉ đạo Đề án đã tổ chức Hội nghị mời đồng chí Bùi Nguyên Súy, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội truyền đạt, trao đổi những kỹ năng, kinh nghiệm cũng như giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tế hoạt động của công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo với sự tham gia của 140 người là lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên BCĐ và Tổ chuyên viên giúp việc của Ban chỉ đạo Đề án 1-1133; lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; Chánh Thanh tra các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố Huế; Trưởng, Phó Trưởng Ban tiếp công dân của tỉnh và cấp huyện; cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện,...
Ông Bùi Nguyên Súy, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội truyền đạt tại Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo
 
- Thực hiện Quyết định số 1864/QĐ-TTCP ngày 12/8/2014 của Thanh tra Chính phủ về phê duyệt, ban hành bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 của tỉnh đã nhân bản và biên soạn cho phù hợp với đối tượng để phục vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại các cơ sở. Trên cơ sở bộ tài liệu phục vụ phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật do Thanh tra Chính phủ cung cấp, Ban chỉ đạo Đề án 1-1133 đã phân công các thành viên Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo biên soạn tài liệu cho phù hợp với từng đối tượng, bổ sung những văn bản có liên quan do UBND tỉnh ban hành và cập nhật các văn bản mới. Với nội dung dễ hiểu, rõ ràng, được áp dụng một cách thống nhất, thuận tiện đã phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
- Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 đã tổ chức 09 Hội nghị triển khai tuyên truyền với hơn 700 người tham gia và đã in 2100 cuốn tài liệu để cấp phát cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, công chức và các trưởng thôn thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; ... Đồng thời, Ban chỉ đạo Đề án 1-1133 đã tổ chức biên soạn tài liệu để gửi Báo Thừa Thiên Huế đăng bài vào thứ 3 hàng tuần; gửi cho Đài Truyền thanh Huế phát sóng vào 5 giờ 30 - 6 giờ và 11 giờ -11 giờ 30 thứ 2, thứ 6 hàng tuần và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh về một số nội dung hỏi, đáp pháp luật khiếu nại, tố cáo nhằm tuyên truyền rộng rãi cho người dân, cán bộ cấp cơ sở hiểu rõ pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
- Về hoạt động của các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo: Các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo đã đăng tải bộ tài liệu phục vụ phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật do Thanh tra Chính phủ cung cấp trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, cụ thể:
Ông Đặng Sỹ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đang tuyên truyền các nội dung thuộc Đề án 1-1133 tại UBND xã Phú Thượng
+ Sở Tư pháp với vai trò là thành viên của Ban chỉ đạo đã thường xuyên biên soạn, cập nhật tin bài giới thiệu văn bản pháp luật mới liên quan đến khiếu nại, tố cáo lên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; mục “Giới thiệu văn bản pháp luật” của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đã phát hành 2.000 quyển tài liệu “Pháp luật với công dân” thể hiện bằng hình thức giải quyết các tình huống pháp luật, trong đó có vấn đề “giải quyết tranh chấp và khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai”. Tài liệu này được cấp phát cho các xã, phường, thị trấn để bổ sung vào Tủ sách pháp luật và tuyên truyền trong nhân dân.
+ Hội Nông dân tỉnh với vai trò là thành viên của Ban chỉ đạo đã tổ chức 07 lớp tập huấn Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Hòa giải cơ sở với 430 người là cán bộ cơ sở, cán bộ Chi hội, các thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật, các cộng tác viên. Thực hiện đề án 554 về việc “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” Hội  Nông dân đã in 9900 tờ rơi, tổ chức 09 lớp tuyên truyền pháp luật cho 450 cán bộ, cơ sở, chi tổ Hội. Phối hợp sở Tư pháp tổ chức 03 lớp tuyên truyền pháp luật về Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường,… cho 450 cán bộ, cơ sở, chi tổ Hội.
+ Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND, ngày 26 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 với Chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, Ban chỉ đạo Đề án 1-1133 và Thanh tra tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong “Ngày pháp luật” nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ Thanh tra viên toàn ngành Thanh tra tỉnh.
Ban chỉ đạo Đề án cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án năm 2015 và đưa ra một số giải pháp để việc thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” được thuận lợi và đạt được kết quả cao hơn trong thời gian đến./.
Đinh Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.818.423
Truy cập hiện tại 447 khách