Tìm kiếm tin tức
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Tháng 7 này, hàng loạt chính sách mới cũng được áp dụng, có thể kể đến: Bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức, nâng chuẩn trình độ giáo viên, tăng mức giảm trừ gia cảnh...
Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 774/QĐ-TTg danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.  
Trong tháng 5/2020 này, sẽ có hàng loạt quy định mới liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chính thức được áp dụng.
Trong tháng 3/2020 này, sẽ có hàng loạt quy định mới liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chính thức được áp dụng như: quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu; quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước..
Tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/02/2020, mức phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên các trang mạng xã hội đã được định rõ.
Ngày 09/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 với các nội dung sau:    
Để triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2020; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, ngày 10/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND về việc công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020    
Sáng ngày 5/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân" và tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị.
Để tăng cường hiệu quả thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính, tránh những tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, ngày 15/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5829 /UBND-TTr về việc thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
Ngày 8/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 12/CT-TTg).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.473
Truy cập hiện tại 160 khách