Tìm kiếm tin tức
Sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 05/07/2019

Sáng ngày 04/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Nam Tiến - UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Sáu tháng đầu năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch điều động, bố trí một số cán bộ nhằm chuẩn bị trước cho nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Mở 2 lớp cán bộ dự nguồn cấp ủy và cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện cho 138 học viên.

Công tác chính sách cán bộ được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/0219/5 và đột xuất cho 805 đồng chí. Cử đi đào tạo sau đại học 2 đồng chí. Thông báo chiêu sinh, xét thông qua danh sách cán bộ cử đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị năm 2019 gồm 235 đồng chí; hoàn chỉnh cấp bằng cao cấp lý luận chính trị cho 17 đồng chí.

Quan tâm chỉ đạo tạo nguồn và phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên, dân tộc thiểu số, trí thức, trưởng các đoàn thể ở thôn, bản, tổ dân phố…; phát triển đảng viên ở các thôn, bản, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng, đảng viên. Trong 6tháng đầu năm, toàn tỉnh đã kết nạp hơn 650 đảng viên mới.

Sau khi tiến hành sắp xếp, tổ chức lại, số đơn vị sự nghiệp công lập toàn tỉnh còn lại 718 đơn vị, giảm 62 đơn vị so với cuối năm 2015 (tỷ lệ 7,94%). Số lượng cấp trưởng giảm 67 người (trong đó, cấp tỉnh giảm 58 người và cấp huyện giảm 9 người). Số lượng cấp phó giảm 61 người (trong đó, cấp tỉnh giảm 58 người và cấp huyện giảm 3 người).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến, chỉ rõ những tồn tại, khó khăn; đề ra một số giải pháp quan trọng để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã quyết tâm, chủ động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời vừa qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chuẩn bị tốt công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đảm bảo chất lượng và tiến độ; tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, đồng thời làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Coi trọng hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay, công tác bảo mật và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tư tưởng xấu, chống phá nội bộ ta của các thế lực thù địch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính trong xử lý và giải quyết công việc.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn(CTV)
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 822 khách