Tìm kiếm tin tức
Đảng ủy Thanh tra tỉnh Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ
Ngày cập nhật 29/07/2019
Ngày 12/7/2019 tại Hội trường Thanh tra tỉnh (Lô 37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế), Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đấu năm 2019. 
 
 
                          
 
Báo cáo Sở kết cho thấy Đảng ủy và các Chi ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, các phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong 6 tháng đầu năm 2019 trên các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 
Đảng ủy đã thường xuyên quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên. Đã ban hành Nghị quyết và Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2019.
Đảng ủy đã lãnh đạo lực lượng tự vệ hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả; đã cử đồng chí Tiểu đội trưởng và 05 Tự vệ tham gia tập huấn do Ban chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức theo đúng quy định. Trong các ngày lễ, Tết đều phân công lịch trực tự vệ 24/24. Đồng thời, lãnh đạo cơ quan đã thường xuyên quán triệt, thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước; đầu tư bắt hệ thống Camera an ninh. Trong 6 tháng đầu năm cơ quan đã đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xẩy ra cháy nổ, mất tài sản, lộ lọt bí mật Nhà nước.
Đảng ủy luôn quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến tận cán bộ, đảng viên, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên tham gia.  Đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tình hình thời sự quốc tế, trong nước và trên địa bàn tỉnh vào ngày 05/01/2019. 
 Đã xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người. Đồng thời, yêu cầu các Chi bộ tổ chức nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy về việc tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (12/7/1989 - 12/7/2019), Đảng ủy đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tham gia Hội trại “Tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, Liên hoan văn nghệ chào mừng 30 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối…
Về Công tác tổ chức xây dựng đảng: Sinh hoạt Cấp uỷ, Chi bộ được tiếp tục duy trì thường xuyên, đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung theo hướng đi sâu vào các chuyên đề, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn biện pháp thực hiện xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, bảo đảm quyền được thông tin, được phê bình, chất vấn và trả lời trong sinh hoạt.
Đảng ủy đã họp bàn và cho ý kiến góp ý về xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Thanh tra tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh để trình UBND tỉnh. 
Đảng ủy đã tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở:  Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch triển khai chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019; tiếp tục lãnh đạo cơ quan thực hiện đầy đủ các nội dung tại Kế hoạch 900/KH-TTr ngày 25/10/2016 của Thanh tra tỉnh về triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Trong đó, đã lãnh đạo thực hiện tốt Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018, tiến hành công khai tình hình quản lý và sử dụng kinh phí năm 2018 đến toàn thể công chức cơ quan. 
Đã chú trọng việc công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ một cách chi tiết theo đúng quy định,... thực hiện tốt quy định về 5 điều kỷ luật ngành Thanh tra và 5 chuẩn mực đạo đức Đảng ủy đã  ban hành. Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế hoạt động làm việc đã ban hành theo phương châm “Làm việc theo quy trình, giải quyết công việc theo quy định, điều hành theo quy chế”; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động, công khai toàn bộ các hoạt động của cơ quan, kết quả xử lý văn bản đến và toàn bộ văn bản đi trên phần mềm Hồ sơ công việc.
 
                                                                Hiếu Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 755 khách