Tìm kiếm tin tức
Thanh tra huyện Nam Đông: Công bố Kết luận thanh tra tại xã Thượng Long
Ngày cập nhật 05/09/2019
Sáng ngày 03 tháng 9 năm 2019 Thanh tra huyện Nam Đông đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại UBND xã Thượng Long theo đúng quy định tại Điều 39 Luật thanh tra và Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật Thanh tra.
 
 
 
Tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra có Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra; Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, toàn thể cán bộ, công chức của xã Thượng Long và các cá nhân có liên quan đến Kết luận thanh tra.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, ông Lê Đăng Huề - Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND, ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Nam Đông. Qua đó đã đề nghị UBND xã Thượng Long tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục một số hạn chế mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra.
Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt từ đầu năm 2019.
 
Thanh tra huyện Nam Đông
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.080.024
Truy cập hiện tại 93 khách