Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh: ban hành Kế hoạch Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019
Ngày cập nhật 04/10/2019

 

Ngày 02/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 217/KH-UBND về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019

 

Để thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” và theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án năm 2019 với mục đích: Quán triệt tinh thần và những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật PCTN của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật.

Mục tiêu cụ thể Kế hoạch đặt ra đó là:

- 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

- 90%, lãnh đạo doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Từ 60% đến 70%, người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong năm gồm các nội dung như sau:

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

- Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.

 

                                                                            Thanh tra tỉnh

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.426
Truy cập hiện tại 168 khách