Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh: Ban hành Quyết định thanh tra việc thu hồi và giao đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 07/10/2019

Ngày 01/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2410/QĐ-UBND về thanh tra việc thu hồi và giao đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc với các nội dung: Thanh tra việc thu hồi đất lâm nghiệp của các tổ chức năm 2005, 2006; việc quản lý và sử dụng diện tích đất nêu trên; việc giao đất lâm nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân năm 2005, 2006; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất lâm nghiệp giao cho các hộ gia đình và cá nhân năm 2005, 2006; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình và cá nhân nêu trên.

 

Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ); việc kéo dài thời gian thanh tra được thực hiện theo Điều 29 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2005 đến nay. Khi xét thấy cần thiết sẽ tiến hành thanh tra trước thời kỳ đó.

Đoàn thanh tra liên ngành gồm 08 thành viên do ông Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo, theo dõi, trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra liên ngành./.

                                                                          

 

                                              

  

                                                                                             Lê Hồ Nhân                               

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 784 khách