Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Kết luận thanh tra tại UBND thành phố Huế
Ngày cập nhật 04/11/2019
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07/12/2018,
 
Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-TTr ngày 18/2/2019về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Huế trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 Xét Báo cáo của Đoàn thanh tra và giải trình của đơn vị, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 975/KL-TTr ngày 21/10/2019 về cuộc thanh tra.
Ngày 22/10/2019, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, ông Hồ Bê - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra;ông Nguyễn Phong Hải - Trưởng đoàn thanh tra, thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố công khai Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.
Sau khi nghe Kết luận thanh tra,UBND thành phố Huế đã thống nhất và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra./.
 
Nguyễn Phong Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 730 khách