Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH
Ngày cập nhật 21/12/2019
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 12 năm 2019 (số liệu kể từ ngày 18/11/2019-18/12/2019) với các nội dung chính sau:
 
Về công tác thanh tra
- Có 03 cuộc thanh tradự thảo kết luận thanh tra: 
+ Cuộc thanh tra liên ngành về Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các Ban quản lý rừng phòng hộ đã trình UBND tỉnh dự thảo Kết luận. 
+ Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền.
+Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc giao đất và thu hồi đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc.
- Có 03 cuộc thanh tra đang thực hiện:
+ Thanh tra công tác quản lý các dự án, đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
+ Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra 113 khu nhà đất trên địa bàn thành phố Huế.
+ Đoàn thanh tra chuyên đề việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.
Khảo sát, tham mưu thành lập Đoàn thanh tra liên ngành đột xuất thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại thành phố Huế và thị xã Hương Thủy.
Vềcông tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Về tiếp công dân, xử lý đơn, thư
- Đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định.
- Tiếp nhận đơn: 06 đơn, trong đó 02 đơn khiếu nại và 04 đơn kiến nghị, phản ánh. Xử lý đơn: Ban hành 01 văn bản chuyển đơn đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết và xử lý lưu 05 đơn theo dõi do đơn không đủ điều kiện xử lý.
Về tham mưu các vụ việc được UBND tỉnh giao
- Đang tham mưu xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Tường trú tại 108 Lý Thái Tổ, tổ 5, khu vực 2, phường An Hòa, thành phố Huế theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8200/UBND-TD1 ngày 01/11/2019.
- Đang tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 9180/UBND-TD3 ngày 02/12/2019.
Vềcông tác phòng, chống tham nhũng
Đang theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 217/KH-UBND và Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/11/2019 của UBND tỉnh về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2020.
Công tác xử lý sau Thanh tra
Đã tiếp tục thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Trong kỳ các đơn vị đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền hơn 365 triệu đồng. 
Về thực hiện ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành
Đến thời điểm ngày 18/11/2019, có 09 nội dung đang thực hiện (04 quá hạn).
Công tác khác
- Báo cáo kết quả việc triển khai tỏ chức thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 01 lần.
- Đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019.
- Đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch thanh tra hành chính năm 2020 và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020.
- Đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng quý IV, năm 2019 gửi Thanh tra Chính phủ.
Nhiệm vụ thời gian đến
-Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
- Tham mưu báo cáo UBND tỉnh sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg.
- Tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/11/2019 của UBND tỉnh về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2020.
- Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra đang triển khai và ban hành Kết luận đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc.
- Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các Kết luận, Quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định.
- Thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.
- Chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh để tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
Đinh Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.205
Truy cập hiện tại 142 khách