Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN Quý I năm 2020
Ngày cập nhật 20/02/2020
Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 89/TTr-VP về Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN Quý I năm 2020 gửi UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.
 
 
Theo đó, thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao và Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tiến hành tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2020 (các đơn vị không có tổ chức Thanh tra nhà nước thì không cần báo cáo nội dung thanh tra).
Nội dung và biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Công văn số 390/TTr-VP ngày 14/5/2019 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn nội dung và biểu mẫu báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 
Các báo cáo và biểu số liệu gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất đến hết ngày 12/3/2020, đồng thời gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn.
Thanh tra tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo đúng thời hạn để Thanh tra tỉnh tổng hợp, dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.
                                                                Phan Văn Diễn
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.373
Truy cập hiện tại 165 khách