Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH
Ngày cập nhật 24/02/2020
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 02 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/01/2020-18/02/2020) với các nội dung chính sau:
 
Về công tác thanh tra
- Có 03 cuộc thanh tra dự thảo kết luận thanh tra: 
+ Cuộc thanh tra liên ngành về Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các Ban quản lý rừng phòng hộ đã trình UBND tỉnh dự thảo Kết luận. 
+ Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc giao đất và thu hồi đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc. 
+ Thanh tra công tác quản lý các dự án, đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Có 02 cuộc thanh tra đang thực hiện:
+ Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra 113 khu nhà đất trên địa bàn thành phố Huế.
+ Đoàn thanh tra chuyên đề việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.
Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Về tiếp công dân, xử lý đơn, thư
- Đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định.
- Tiếp nhận đơn: 03 đơn kiến nghị, phản ánh. Xử lý ban hành 01 văn bản trả lời đơn cho công dân và xử lý lưu 02 đơn theo dõi do đơn không đủ điều kiện xử lý.
Về tham mưu các vụ việc được UBND tỉnh giao
Đã tham mưu xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Tường trú tại 108 Lý Thái Tổ, tổ 5, khu vực 2, phường An Hòa, thành phố Huế theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất xử lý đơn khiếu nại của Công ty Việt Thành liên quan đến khu đất tại địa chỉ số 73 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế.
Về công tác phòng, chống tham nhũng
- Đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch công tác PCTN năm 2020 của tỉnh. Báo cáo về việc tổ chức thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà tặng theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.
- Ban hành Kế hoạch công tác PCTN năm 2020 của cơ quan.
- Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 217/KH-UBND và Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/11/2019 của UBND tỉnh về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2020.
Về công tác xử lý sau Thanh tra
Đã tiếp tục thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Trong kỳ các đơn vị đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền hơn 300 triệu đồng. 
Về thực hiện ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành
Đến thời điểm ngày 18/02/2020, có 02 nội dung đang thực hiện (01 quá hạn).
Công tác khác
- Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Ban hành Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020.
- Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.
Nhiệm vụ thời gian đến
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 
- Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra đang triển khai và ban hành Kết luận đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc.
- Tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/11/2019 của UBND tỉnh về triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2020.
- Tham mưu góp ý Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập. 
- Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các Kết luận, Quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định.
- Thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.
- Chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh để tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.
- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng quý I, năm 20120 gửi Thanh tra Chính phủ.
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác./.
Đinh Hiền
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.418
Truy cập hiện tại 168 khách