Tìm kiếm tin tức
Khối Nội chính tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết giao ước thi đua năm 2021
Ngày cập nhật 29/01/2021

Ngày 27/01/2021, tại Trại giam Bình Điền, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua Nội chính đã ký kết giao ước thi đua năm 2021, gồm: Trại giam Bình Điền (Trưởngkhối); Tòa án nhân dân tỉnh  (Phó Trưởng khối);  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, , Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Hải quan. Đồng chí Nguyễn Hồng Dũng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh tham dự và ký kết giao ước thi đua

 

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Với khẩu hiệu thi đua "Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới – hiệu quả", các cơ quan Nội chính tỉnh nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu thi đua của từng ngành phấn đấu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trong đó các đơn vị thực hiện tốt các nội dung:

Đ/c Nguyễn Hồng Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh tham gia ý kiến

1. Các cơ quan, đơn vị trong Khối tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 gắn với nội dụng là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm như: phong trào “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở",  gắn với phong trào thi đua "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua do tỉnh Phát động như "Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải"; "Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng"; "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa một lần"...  hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung tương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quang, thân thiện môi trường và thông minh.

2. Các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, trong đó tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: "Bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bẩu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm vụ 2021 - 2026"; Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

3. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra hành vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đổi mới công tác quản lý, điều hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

4. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt”; củng cố, kiện toàn tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.  Tích cực tham gia tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

5. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với Ban thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ và Khối thi đua. Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, giải quyết tốt tình hình, vụ việc có liên quan, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết thi đua có chất lượng, hiệu quả, qua đó tạo động lực thúc đẩy công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Khối hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

 

                                                                                          Hiếu Sơn 

 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 241 khách