Tìm kiếm tin tức
Thanh tra huyện Phú Vang: công bố Quyết định thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại Ủy ban nhân dân các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Hà
Ngày cập nhật 19/10/2021

Thực hiện Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc điều chỉnh Quyết định số 4193/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.

 

Ngày 15 tháng 10 năm 2021 tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang. Trưởng đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Phú Vang về việc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại Ủy ban nhân dân các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Hà.

  Thành phần tham dự gồm có: Đoàn thanh tra; Chủ tịch UBND, công chức địa chính của các xã được thanh tra. Niên độ thanh tra từ  năm 2004 đến năm 2020.

Thanh tra huyện Phú Vang

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 62 khách