Tìm kiếm tin tức
Đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, Khối thi đua Nội chính quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Ngày cập nhật 24/02/2022

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng thời thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua trong khối thi đua Nội chính năm 2022.

Sáng ngày 24/02/2022 tại Hội trường Tòa án nhân tỉnh tỉnh, Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức phát động và ký kết giao ước phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, Khối thi đua Nội chính quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”.

 

Thời gian hoạt động thi đua chia làm hai giai đoạn, Giai đoạn 1 từ ngày 01/01 đến ngày 30/6/2022; Giai đoạn 2 từ ngày từ 01/7 đến 31/12/2022.

Theo đó Thanh tra tỉnh đã  đăng ký danh hiệu năm “ Cờ thi đua của UBND tỉnh” năm 2022 do Khối thi đua Nội chính bình chọn, với các chỉ tiêu đăng ký như sau:

- Tham mưu triển khai đúng mục đích, yêu cầu và nội dung các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt; phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra diện rộng do Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh giao; kết thúc, ban hành kết luận thanh tra trên 90% các cuộc thanh tra đã được triển khai; tập trung đôn đốc kết luận thanh tra, phấn đấu đạt tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản vi phạm trên 80%.

- Thẩm tra, xác minh, báo cáo, kết luận 100% vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Quyết định 3287/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh, hạn chế thấp nhất các đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, khiếu nại đông người, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” tại địa phương, đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ việc cập nhật tiếp công dân, các vụ việc xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại vào phần mềm Hệ thống tiếp công dân & giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của tỉnh.

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tốt; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả ở các cấp, các ngành.

- Xây dựng tổ chức, lực lượng Thanh tra trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu thảo luận

Ngoài các chỉ tiêu đăng ký thi đua từng đơn vị, các cơ quan, đơn vị trong Khối tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 gắn với nội dụng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm như: phong trào“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”,  gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua do tỉnh Phát động như “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”; “Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch – sáng”; “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa một lần”; “Thừa Thiên Huế đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”...  hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung tương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quang, thân thiện môi trường và thông minh.

 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra hành vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đổi mới công tác quản lý, điều hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

                                                                         Hiếu Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 261 khách