Tìm kiếm tin tức
Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022
Ngày cập nhật 12/07/2022

Sáng ngày 02/7/2022, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

         

 Qua báo cáo 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh chung ảnh bị hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng Thanh tra các tỉnh trong Cụm vẫn triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua khen thưởng; tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị mình các nội dung liên quan đến công tác thi đua khen thưởng.

Thanh tra các tỉnh trong Cụm tiếp tục tổ chức đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Qua đó cũng đã lựa chọn các gương điển hình tiên tiến để biểu dương, nhân rộng tại các đơn vị.

Thanh tra các đơn vị trong Cụm thi đua đã triển khai thực hiện 654 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội tại 1.373 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 166.436 triệu đồng; 4.354 ha đất; kiến nghị thu hồi 135.751 triệu đồng, 1.026.347 mđất; xử lý hành chính 196 tập thể và 482 cá nhân. Đã thu hồi trên 125.865 triệu đồng (đạt 92,7 %). Riêng Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã triển khai 136 cuộc thanh tra tại 239 đơn vị (tăng 27 cuộc so với năm 2021); qua thanh tra phát hiện sai phạm  139.038  triệu đồng; kiến nghị thu hồi 127.814 triệu đồng;  Đã thu hồi 120.786 triệu đồng (đạt 94, 5%).

Thủ trưởng các cấp, các ngành trong Cụm thi đua đã tiếp 14.671 lượt với 15.409  người,  trong đó có 86 lượt đoàn đông người (giảm 26 lượt đoàn đông người so với cùng kỳ năm trước); Tiếp nhận 16.451 đơn thư các loại (tăng 1.832 đơn so với cùng kỳ năm 2021).

Số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền các cấp đã giải quyết 741/947 vụ việc, chiếm tỷ lệ 78,2 %. Các đơn còn lại đang trong quá trình xác minh, giải quyết theo đúng tiến độ.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thu hồi vào ngân sách Nhà nước 458 triệu  đồng, 160 m2 đất, trả lại cho các cá nhân, tập thể 5.450 triệu đồng, 3.017m2 đất, chuyển cơ quan điều tra 08 vụ việc, 08 tập thể, 02 cá nhân có liên quan.

Thanh tra các tỉnh đã chủ động tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 413 chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các đơn vị triển khai các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm theo quy định. Đồng thời, tăng cường các biện pháp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung: kê khai tài sản thu nhập; công khai minh bạch các hoạt động; tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật phòng, chống tham nhũng; xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ, chuyển đổi công tác; cải cách hành chính…

Các đơn vị trong Cụm thi đua đã tiến hành 171 cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng tại 366 đơn vị, đã kết thúc 102 cuộc/109 đơn vị.

Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thanh tra các đơn vị trong Cụm thi đua đã kịp thời xử lý chuyển cơ quan Công an để tiếp tục điều tra 11 vụ việc với 17 người liên quan.

Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra đã được các đơn vị chú trọng thực hiện, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra. Trong kỳ báo các đơn vị đã rà soát, đôn đốc, theo dõi xử lý 850 kết luận, quyết định, quyết định xử lý với số tiền trên 48.803 triệu đồng . Kết quả đã thu hồi 16.515 triệu đồng. 

Công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua đã tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thanh tra các tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác.

 

 

                                                                              Hiếu Sơn

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 427 khách