Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Công khai Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022
Ngày cập nhật 26/07/2022

Căn cứ Công văn số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Thanh tra Chính phủ về định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 và theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Công văn số 760/TTr-PCTN ngày 19/7/2022. Ngày 20/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

 

 

Tại Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết đinh số 1708/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chứng kiến việc bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai tại mỗi cơ quan, đơn vị, gồm: Sở Tài chính; Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc; Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị trực thuộc; Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh.

Nội dung xác minh: Xác minh tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai và xác minh tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Đối tượng được xác minh: Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và chưa được xác minh tài sản thu nhập trong thời gian 04 năm liền trước đó, trừ các trường hợp: Cấp ủy quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ của Đảng; Đang bị điều tra, truy tố, xét xử; Đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; Đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Phan Văn Diễn

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 1.840 khách