Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra tỉnh triển khai thanh tra tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt
Ngày cập nhật 02/08/2022

Ngày 01/8/2022, tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định số 799/QĐ-TTr ngày 26/7/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa.

 

 Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra gồm có:

 - Về phía Thanh tra tỉnh có ông Lương Bảo Toàn - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh; bà Đinh Thị Như Hiền - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thanh tra tỉnh; phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra và Đoàn thanh tra. 

- Về phía Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa có ông Phạm Nguyên Quang - Chủ tịch Công ty; ông Tôn Thất Nghị - Giám đốc Công ty; bà  Lê Thị Hồng Hoa - Phó Giám đốc Công ty và các ông, bà là Kiểm soát viên, Trưởng các Phòng chuyên môn, Kế toán trưởng Công ty.

Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 799/QĐ-TTr

 Tại buổi làm việc, bà Phan Thị Lê Hằng - Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 799/QĐ-TTr ngày 26/7/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa; Đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra./.

Phan Văn Diễn

          

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.111.491
Truy cập hiện tại 2.585 khách