Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra tỉnh tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập
Ngày cập nhật 02/08/2022

Theo đề nghị của Thanh tra thị xã Hương Trà tại Công văn số 119/TTr ngày 20/7/2022. Ngày 28/7/2022, tại Hội trường Thị ủy Hương Trà, Thanh tra tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập cho khoảng 70 người là lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban thị xã và lãnh đạo UBND các phường, xã và công chức phụ trách công tác kê khai tài sản, thu nhập.

 

Tại buổi tập huấn, đồng chí Đinh Thị Như Hiền - Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã phổ biến các nội dung liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời, phổ biến một số nội dung Công văn số 1084-CV/TU ngày 31/5/2022 của Tỉnh ủy về việc phối hợp kiểm soát tài sản, thu nhập; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác kê khai tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua và trả lời, giải đáp các câu hỏi, vướng mắc do lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban thị xã và lãnh đạo UBND các phường, xã đặt ra./.

Phan Văn Diễn

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 22 khách