Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế: Công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện A Lưới.
Ngày cập nhật 03/08/2022

Thực hiện Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, ngày 03/12/2021 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1199/QĐ-TTr về Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện A Lưới.

 

Xét Báo cáo số 09/BC-ĐTTr ngày 10/6/2022 của Đoàn thanh tra và giải trình của đơn vị, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 804/KL-TTr ngày 28/7/2022 về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện A Lưới.

Thành phần tham dự buổi công bố kết luận thanh tra, gồm có:

 Về phía Thanh tra tỉnh có ông Lương Bảo Toàn -  Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra - Chủ trì hội nghị; Ông Nguyễn Hồng Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, Ông Lê Như Thanh – Phó CVP Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra có đông đủ các thành viên trong Đoàn thanh tra.

Về phía UBND huyện có ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND Huyện; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chi cục thuế,  Kho bạc Nhà nước huyện, Thanh tra huyện, các Phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Chủ tịch UBND thị trấn và các xã.

Sau khi nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND Huyện phát biểu ý kiến thống nhất về Kết luận thanh tra và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra. Đồng chí Lương Bảo Toàn – TUV- Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện có Kế hoạch thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra./.

Nguyễn Thị Xuân

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.111.491
Truy cập hiện tại 3.136 khách