Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh
Ngày cập nhật 14/09/2022

Ngày 08/8/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 863/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh

 

Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do bà Ngô Thị Kim Cúc - Trưởng phòng Phòng Giám sát, kiểm tra, và xử lý sau thanh tra làm Trưởng đoàn.

Nội dung thanh tra bao gồm:

- Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

- Việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và các khoản thu dịch vụ.

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ trong công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với một số công trình, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

- Việc thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan.

Thời kỳ thanh tra: Năm 2019, 2020 và 2021. Trong trường hợp cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ nêu trên.

Thời hạn thanh tra: 30 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra để triển khai cuộc thanh tra đúng nội dung và thời gian quy định.

Ngô Thị Kim Cúc

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 1.124 khách