Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
BẢN TIN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THANH TRA VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC SANG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG
Ngày cập nhật 07/10/2022

Ngày 22/9/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1037/QĐ-TTr thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn huyện Phú Vang.  Đoàn thanh tra gồm 07 thành viên do ông Nguyễn Xuân Ánh, Trưởng Phòng TT, GQKNTC 3 Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. 

 

- Đối tượng thanh tra: UBND huyện Phú Vang và các đơn vị trực thuộc huyện.

- Nội dung thanh tra: Thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn huyện Phú Vang.

Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2017 đến năm 2021 (những nội dung liên quan có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên)

- Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra để triển khai cuộc thanh tra đúng nội dung và thời gian quy định. 

Nguyễn Xuân Ánh

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.086.357
Truy cập hiện tại 951 khách