Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế
Ngày cập nhật 07/10/2022

Sáng ngày 07/10/2022, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 1063/QĐ-TTr ngày 30/9/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế.

Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra: về phía Thanh tra tỉnh có ông Lương Bảo Toàn - TUV - Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lê Như Thanh - đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Phong Hải - Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; về phía Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế có Trần Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty, cùng các Phó Tổng Giám đốc, đại diện các phòng, ban thuộc Công ty.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phong Hải - Trưởng phòng TT,GQKNTC 1 - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra và Kế hoạch thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra./.

Nguyễn Phong Hải

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 79 khách