Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/10/2022

Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022, ngày 24/5/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 503/QĐ-TTr thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế. Ngày 11/10/2022, tại Văn phòng Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 1111/KL-TTr ngày 10/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty.

 

Thành phần tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra gồm có:

- Về phía Thanh tra tỉnh có ông Lương Bảo Toàn - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Hồng Dũng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thanh tra tỉnh; đại diện Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra  và Đoàn thanh tra.

- Về phía Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế: có ông Trần Viết Nguyên - Chủ tịch Công ty, ông Lê Trung Phước - Giám đốc Công ty cùng Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng có liên quan.

Ông Nguyễn Phong Hải - Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra thừa ủy quyền của đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 1111/KL-TTr ngày 10/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế. Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế đã phát biểu ý kiến tiếp thu, thống nhất đối với Kết luận thanh tra và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra và tiến hành công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị./.

Nguyễn Phong Hải

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 60 khách