Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa
Ngày cập nhật 02/12/2022

Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022, ngày 26/7/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 799/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa.

 

Ngày 01/12/2022, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 1353/KL-TTr ngày 30/11/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa.

 

  Thành phần tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra gồm có:

 - Về phía Thanh tra tỉnh có ông Lương Bảo Toàn - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thanh tra tỉnh; phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra và Đoàn thanh tra. 

- Về phía Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa có ông Phạm Nguyên Quang - Chủ tịch Công ty, ông Tôn Thất Nghị - Giám đốc Công ty; bà Lê Thị Hồng Hoa - Phó Giám đốc Công ty và các ông, bà là Kiểm soát viên, Kế toán trưởng Công ty.

 Bà Phan Thị Lê Hằng - Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra thừa ủy quyền của đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 1353/KL-TTr ngày 30/11/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa.

Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa đã phát biểu ý kiến tiếp thu, thống nhất đối với Kết luận thanh tra và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra và tiến hành công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị.

Phan Văn Diễn

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 68 khách