Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra tỉnh công bố Kết luận xác minh tài sản, thu nhập tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh
Ngày cập nhật 19/12/2022

Thực hiện Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, ngày 30/9/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1067/QĐ-TTr về việc xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm được lựa chọn ngẫu nhiên năm 2022 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh.

 

Ngày 15/12/2022, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận số 1380/KL-TTr ngày 06/12/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh.

  Thành phần tham dự buổi công bố Kết luận gồm có:

 - Về phía Thanh tra tỉnh có ông Lương Bảo Toàn - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh; bà Đinh Thị Như Hiền - Phó Chánh Thanh tra tỉnh và Tổ xác minh tài sản, thu nhập. 

- Về phía Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh có ông Hà Xuân Hậu - Giám đốc Ban; Chánh Văn phòng và người được xác minh tài sản, thu nhập.

 Bà Phan Thị Lê Hằng - Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh - Tổ trưởng Tổ xác minh thừa ủy quyền của đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh đã công bố toàn văn Kết luận số 1380/KL-TTr ngày 06/12/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh và  người được xác minh tài sản, thu nhập đã phát biểu ý kiến tiếp thu, thống nhất đối với nội dung Kết luận và cam kết thực hiện nghiêm túc các kiến nghị tại Kết luận. Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh thực hiện nghiêm túc Kết luận và thực hiện việc công khai Kết luận theo quy định tại Điều 50 Luật Phòng, chống tham nhũng.

Phan Văn Diễn

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 579 khách