Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh.
Ngày cập nhật 19/12/2022

Thực hiện Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, ngày 08/8/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 863/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Ngày 16/12/2022, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 1431/KL-TTr ngày 16/12/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh.

 

Thành phần tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra gồm có:

- Về phía Thanh tra tỉnh có ông Lương Bảo Toàn - Tỉnh ủy viên - Chánh Thanh tra tỉnh; ông Lê Hồ Nhân - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thanh tra tỉnh và Đoàn thanh tra.

- Về phía Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh: có ông Trương Văn Giang – Giám đốc Ban, các Phó Giám đốc Ban và các Trưởng phòng Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính.

Bà Ngô Thị Kim Cúc - Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh - Trưởng Đoàn thanh tra thừa ủy quyền của đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 1431/KL-TTr ngày 16/12/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã phát biểu ý kiến tiếp thu, thống nhất đối với Kết luận thanh tra và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra và tiến hành công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị.

Ngô Thị Kim Cúc

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 73 khách