Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 23/12/2022

Sáng ngày 21/12/2022, tại Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 1425/QĐ-TTr ngày 15/12/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra: về phía Thanh tra tỉnh có ông Lương Bảo Toàn - TUV - Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lê Hồ Nhân - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; ông Lê Như Thanh - đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Xuân Ánh - Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; về phía Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Đình Quyền - Phó Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Ánh - Trưởng phòng TT,GQKNTC 3 - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra và Kế hoạch thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra./.

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 67 khách